Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI UTILIZAREA COOKIE-URILOR

Protejarea confidențialității vizitatorilor site-ului nostru este de cea mai mare importanță pentru noi. Prin urmare, depunem toate eforturile pentru a proteja datele personale ale vizitatorilor site-ului nostru web. Această politică de confidențialitate prezintă și explică în mod clar principiile și domeniul de aplicare al prelucrării tuturor datelor cu caracter personal. De asemenea, aceasta include și procedura de utilizare a modulelor cookie. Sunt utilizate măsuri tehnice și organizatorice de ultimă generație pentru a asigura un nivel ridicat de protecție pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Această politică de confidențialitate se adresează tuturor persoanelor care utilizează site-ul web https://innpro.ro și este valabilă începând cu data de 30 iunie 2023. 

DEFINIȚII:

 1. Administrator – o entitate care stabilește în mod independent scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Administratorul datelor cu caracter personal ale persoanelor este INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o., ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik. 
 2. Date cu caracter personal – informații despre o persoană fizică identificată sau identificabilă, 
 3. Site web: servicii de internet disponibile la: https:// innpro.ro
 4. RODO – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, 
 5. Destinatar/utilizator – vizitatorii site-ului nostru web,
 6. Politică prezenta politică de confidențialitate, în vigoare începând cu 30 iunie 2023. 
 7. Cookie-uri – date IT, fișiere text stocate pe dispozitivele utilizatorilor (de exemplu, pe un laptop, computer, tabletă sau telefon) transmise de site-urile web. 

CINE ESTE OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ȘI CUM ÎL PUTEȚI CONTACTA?

Administratorul datelor cu caracter personal ale tuturor utilizatorilor site-ului, în sensul Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (UE) din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RODO), este societatea INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o., care este administratorul site-ului disponibil la adresa: https://innpro.ro

CUM SĂ CONTACTAȚI OPERATORUL DE DATE?

În toate aspectele legate de prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul utilizării site-ului https://innpro.ro/, puteți contacta administratorul prin intermediul adresei de e-mail: dane.osobowe@innpro.pl sau prin corespondență la adresa indicată: INNPRO, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik.

CUM OBȚINEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ȘI CE TIP DE DATE PRELUCRĂM?

Obținem datele dvs. personale de la dvs. atunci când intrați pe site-ul web, când completați formularul de contact, în legătură cu cererile dvs. de informații sau cu înscrierea la newsletter. În plus, obținem date ca parte a formularului de înregistrare a contului de pe site. Administratorul prelucrează următoarele date cu caracter personal ale dvs:

 1. numele/denumirea companiei, adresa de e-mail, numărul de telefon, informațiile conținute în corpul mesajului prin intermediul site-ului nostru web și prin intermediul adresei de e-mail în scopul completării formularului de contact și al contactării noastre,
 2. numele și adresa dvs. de e-mail pentru a vă abona la buletinul nostru informativ,
 3. numele companiei, codul de identificare fiscală, numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon și numele de utilizator pentru înregistrarea contului,
 4. în legătură cu utilizarea modulelor cookie: adresa IP, numele de domeniu, tipul de browser, tipul de sistem de operare, precum și date privind calea de navigare a utilizatorului și timpul petrecut pe anumite pagini,
 5. datele necesare pentru plasarea unei comenzi și emiterea unei facturi sau a unei facturi: numele, prenumele, denumirea societății, adresa, numărul de telefon, numărul de telefon, adresa de e-mail în momentul plasării unei comenzi,

ÎN CE SCOP PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

Datele dvs. personale sunt prelucrate în scopul:

 • Comunicarea cu dumneavoastră. Utilizăm datele dvs. personale pentru a comunica cu dvs. în legătură cu serviciile furnizate prin diverse canale, de exemplu, prin e-mail sau prin intermediul unui formular de contact.
 • Vânzarea și livrarea de produse, servicii și utilizarea completă a https://innpro.ro/. Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a prelua și procesa comenzile,
 • Marketing. Datele dvs. sunt prelucrate pentru a desfășura activități de marketing direct, precum și pentru a vă trimite un buletin informativ cu informații despre oferte sau conținut care constituie informații comerciale trimise prin e-mail. 
 • Asigurarea securității serviciilor. Utilizăm informațiile dumneavoastră personale pentru a asigura securitatea serviciilor pe care le furnizăm pe cale electronică,
 • Prevenirea fraudei. Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a preveni și detecta fraudele și abuzurile, pentru a vă proteja securitatea, 
 • Pentru a respecta obligațiile legale. Colectăm și folosim datele dumneavoastră pentru a respecta legea,
 • Tratarea plângerilor și a cererilor de informații. Utilizăm datele dvs. personale pentru a soluționa plângerile făcute de dvs. sau în legătură cu site-ul nostru web și pentru a răspunde la cererile de informații adresate de dvs, 
 • Recomandări și personalizare. Datele dvs. personale sunt prelucrate pentru a vă recomanda produse și servicii care vă pot interesa.

PE CE BAZĂ PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

În conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, prelucrăm datele dumneavoastră: 

 1. Atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din RODO]. Operatorul prelucrează datele dvs. cu caracter personal pe baza, printre altele, a următoarelor elemente: 
 • legislația privind consumatorii, 
 • legislația fiscală, 
 • dreptul civil,
 • legislația în domeniul telecomunicațiilor, 
 • dispoziții privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice 
 1. Atunci când prelucrarea este necesară în scopuri care decurg din interesele legitime urmărite de operator [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RODO], 
 2. Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RODO]. 

Consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntar. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează, de asemenea, compatibilitatea cu prelucrarea care a fost efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.  

ÎMPĂRTĂȘIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt partajate cu filiale ale operatorului. Acestea respectă un standard la fel de ridicat de grijă pentru securitatea datelor dvs. personale. Partajarea are loc în scopuri strict definite și în modul descris mai jos:

 • Punem datele dumneavoastră cu caracter personal la dispoziția autorităților publice și a entităților care îndeplinesc sarcini publice sau acționează în numele autorităților publice, numai în măsura și în scopurile care decurg din legislația general aplicabilă, 
 • Împărtășim datele dumneavoastră cu caracter personal cu entități care cooperează cu operatorul și care prelucrează datele cu caracter personal în baza unor contracte relevante,
 • Împărtășim datele dumneavoastră cu caracter personal cu entitățile care îndeplinesc sarcinile administratorului, cum ar fi furnizorul de software,
 • Împărtășim informații statistice despre utilizatorii noștri cu terțe părți; terțele părți nu pot identifica niciun utilizator specific din aceste informații. 

TRANSFERĂM DATELE DVS. ÎN ȚĂRI DIN AFARA ECE?

În cea mai mare parte, entitățile care prelucrează și colectează date cu caracter personal pe site-ul nostru au sediul în Polonia și în țările din Spațiul Economic European (SEE). În afara SEE, doar entitatea cooperantă pentru furnizarea de servicii statistice ale site-ului nostru web, care utilizează instrumentul Google Analytics, Google Inc. are sediul în SUA. În conformitate cu liniile directoare ale Comisiei Europene, am făcut o evaluare individuală a gradului de protecție a datelor furnizate în cadrul transferului transfrontalier de date către Google. În evaluarea noastră, politica de confidențialitate furnizată de Google conține toate clauzele contractuale necesare pentru a asigura un grad adecvat de protecție a acestor date. Prin utilizarea serviciului nostru, sunteți de acord cu transmiterea datelor dumneavoastră statistice către Google Inc. care are serverele și sediul în SUA. Dacă nu sunteți de acord cu transmiterea datelor dumneavoastră, trebuie să încetați să mai utilizați serviciul nostru.

CÂT TIMP PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

Vom păstra datele pentru perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor de mai sus; nu mai puțin decât perioada specificată în regulamentele de arhivare sau în alte acte legislative. De asemenea, vom păstra documentele electronice care conțin date cu caracter personal dacă: 

 1. datele pot fi relevante pentru orice procedură judiciară în curs sau viitoare, 
 2. va fi impusă de lege, 
 3. considerăm că datele pot fi relevante în cursul stabilirii, aplicării sau apărării drepturilor noastre,

CE DREPTURI AVEȚI ÎMPOTRIVA PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal presupune respectarea drepturilor dumneavoastră în ceea ce privește protecția vieții private. 

Cum să vă exercitați drepturile: Pentru a vă asigura că drepturile dvs. sunt exercitate, puteți contacta administratorul de servicii trimițând un e-mail la adresa: dane.osobowe@innpro.pl. Prin contactarea persoanei desemnate, puteți primi o copie a datelor dvs. sau puteți obține alte informații despre prelucrarea acestora. Pentru a asigura securitatea datelor dvs. cu caracter personal, am implementat proceduri interne care ne vor permite să vă exercităm cu ușurință drepturile.

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile descrise mai jos, vă rugăm să contactați administratorul la adresa dane.osobowe@innpro.pl.

 • Dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal. Exercitarea acestui drept ne permite să vă informăm dacă prelucrăm date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți dreptul de a primi o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal. În plus, vă va permite, de asemenea, să verificați dacă prelucrăm datele dvs. în mod legal.
 • Dreptul de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care observați că datele dumneavoastră sunt incomplete, neadevărate sau depășite, aveți posibilitatea de a solicita corectarea informațiilor indicate. Vă rugăm să rețineți că, pentru a vă îndeplini cererea, suntem obligați să verificăm exactitatea noilor date cu caracter personal care ne-au fost furnizate cu privire la dumneavoastră.
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm să rețineți că, atunci când vă opuneți continuării prelucrării, trebuie să verificăm dacă avem în continuare un temei imperativ și legitim pentru a continua să prelucrăm datele dvs. personale. Exercitarea acestui drept vă permite să solicitați restricționarea prelucrării ulterioare a datelor dvs. cu caracter personal în următoarele cazuri:
 • Atunci când puneți la îndoială acuratețea datelor dvs. personale,
 • Atunci când devine evident că prelucrarea noastră nu este conformă cu legislația aplicabilă,
 • Atunci când aveți nevoie de datele dvs. pentru a stabili, susține sau apăra pretenții.
 • Dreptul de a vă șterge datele cu caracter personal. Suntem obligați să ștergem imediat datele dvs. personale:
 • Atunci când datele dvs. nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod, 
 • Atunci când v-ați exercitat dreptul de a vă opune prelucrării, 
 • În cazul în care ați retras consimțământul pe baza căruia am prelucrat datele dumneavoastră cu caracter personal, 
 • În cazul în care am prelucrat ilegal datele dvs. sau suntem obligați să ștergem datele dvs. cu caracter personal pentru a respecta o obligație impusă de legislația aplicabilă.

Vă rugăm să rețineți că nu suntem întotdeauna obligați să ștergem datele dumneavoastră, în special atunci când prelucrarea este necesară pentru a îndeplini o obligație legală.

 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal este adecvat atunci când considerați că prelucrarea vă afectează drepturile sau libertatea. Vă puteți justifica dreptul de a vă opune pe baza situației dvs. particulare din care rezultă că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă încalcă drepturile sau libertatea. În anumite situații specifice, putem demonstra că avem un temei legitim pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal care prevalează asupra drepturilor și libertăților dvs. În principal, în cazul asigurării securității site-ului web și al prevenirii fraudei. În cazurile indicate, acest drept nu se combină cu dreptul la ștergere.
 • Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Dacă doriți să primiți personal datele dvs. personale sau să furnizați părții terțe desemnate de dvs. datele dvs. personale într-un format comun care poate fi citit automat, vă puteți exercita dreptul la portabilitatea datelor. 

 • Dreptul de a depune o plângere. Amintiți-vă, de asemenea, că aveți dreptul de a depune o plângere în legătură cu prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal la autoritatea de supraveghere, care este președintele Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal (adresa: Președintele Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal, strada Stawki nr. 2, 00-193 Varșovia). Deși aveți dreptul de a depune o plângere, v-am fi foarte recunoscători dacă, înainte de a depune o plângere, ne-ați oferi posibilitatea de a vă aborda cazul și preocupările legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi. Din acest motiv, v-am fi foarte recunoscători dacă ați contacta Operatorul de date. 

Ne străduim să răspundem tuturor cererilor justificate din punct de vedere legal cât mai repede posibil. În cazul în care cererea dvs. este deosebit de complexă sau dacă ați depus mai multe cereri, este posibil să ne ia mai mult timp decât este normal pentru a le procesa. În acest caz, vă vom informa cu privire la prelungirea termenului limită și vă vom ține la curent cu privire la procesarea cererii dumneavoastră.

CÂT DE SIGURE SUNT INFORMAȚIILE MELE?

 • Ne străduim să asigurăm cel mai înalt nivel posibil de securitate pentru utilizatorii site-ului web, motiv pentru care lucrăm în mod constant pentru a securiza și proteja datele dvs. personale în timpul transmiterii, utilizând protocoale de criptare specializate și software dedicat.
 • Organizăm, menținem și actualizăm în permanență măsurile de protecție fizice, electronice și procedurale referitoare la achiziționarea, stocarea și divulgarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor noștri. Măsurile de protecție implementate vă oferă cel mai înalt nivel de încredere în securitatea datelor dumneavoastră personale,
 • Stocăm toate informațiile despre dumneavoastră pe care le procesăm pe servere criptate și securizate în mod corespunzător. Administratorul evaluează în mod regulat nivelul de securitate din cadrul rețelei sale și se asigură că monitorizează reglementările și procedurile interne în vigoare pentru a vă proteja datele de toate posibilele consecințe negative. 
 • Vă rugăm să rețineți că chiar și cele mai înalte standarde de securitate implementate, bazate pe tehnologia de ultimă generație utilizată, nu oferă o securitate absolută pentru datele dumneavoastră personale atunci când informațiile sunt puse la dispoziție prin intermediul internetului sau al rețelelor accesibile publicului. Prin urmare, există riscul ca datele dvs. personale să fie accesate de terți neautorizați.

UTILIZAREA COOKIES

Ce sunt cookie-urile? Acestea nu sunt altceva decât orice date informatice, în special fișiere text, pe care utilizatorii le stochează pe echipamentul lor terminal transmis de diferite site-uri web. Cookie-urile ne permit să vă recunoaștem dispozitivul și să afișăm un site web adaptat la preferințele dumneavoastră individuale. În general, cookie-urile conțin: numele site-ului web de pe care provin,

În ce scop folosim cookie-uri? Utilizăm module cookie și alte tehnologii (denumite colectiv „module cookie”) pentru a efectua recunoașterea browserului sau a dispozitivului dvs. și pentru a afla mai multe despre interesele dvs. și pentru a vă oferi funcțiile necesare. În special, folosim Cookies în scopuri precum:

 • Prevenirea activităților frauduloase,
 • Îmbunătățiri ale siguranței,
 • Raportarea (acest lucru ne va permite să măsurăm și să analizăm performanța serviciilor noastre), 

Ce cookie-uri folosim? Utilizăm două tipuri principale de module cookie pe site: „cookie-uri de sesiune”, așa-numitele „cookie-uri de sesiune” și „cookie-uri permanente”, așa-numitele „cookie-uri persistente”. Cookie-urile de sesiune sunt fișiere temporare care sunt stocate pe dispozitivul dvs. până când vă opriți browserul web. Cookie-urile permanente sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră pentru o anumită perioadă de timp în parametrii cookie-urilor sau până când sunt șterse de către dumneavoastră. În cadrul site-ului web sunt utilizate următoarele tipuri de module cookie:

 • Necesare – pentru a permite utilizarea serviciilor disponibile pe site-ul web, de exemplu, cookie-uri de autentificare – utilizate pentru serviciile care necesită autentificare pe site-ul web, 
 • Performanță – permite colectarea oricăror informații despre modul de utilizare a site-ului web, 
 • Funcționale – vă permit să vă amintiți configurațiile pe care le-ați ales și să vă personalizați interfața, de exemplu, în ceea ce privește limba sau regiunea pe care ați ales-o, dimensiunea fontului, designul site-ului etc,
 • În scopuri de securitate – acestea sunt utilizate pentru a detecta abuzurile de autentificare în cadrul site-ului web,

Ce reguli de securitate ar trebui să respecte? Dispozitivul dvs. trebuie să aibă un software antivirus cu o bază de date actualizată cu definiții de viruși, o versiune actualizată și sigură a browserului web și un „firewall” activat. De asemenea, este recomandabil să activați în browserul dvs. web filtrele antiphishing, care verifică dacă un site web este autentic și nu este utilizat în scopuri de phishing. De asemenea, ar trebui să fiți atenți la atașamentele pe care le deschideți și la linkurile pe care faceți clic. Utilizatorii ar trebui să folosească numai rețele wireless de încredere.

Conțin cookie-urile date cu caracter personal? Deși modulele cookie nu conțin sau nu constituie date cu caracter personal, anumite informații stocate în modulele cookie, cum ar fi preferințele dumneavoastră, pot fi considerate date cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate prin intermediul modulelor cookie pot fi prelucrate numai în scopul îndeplinirii anumitor funcții pentru utilizator, așa cum este descris mai sus. Aceste date sunt criptate astfel încât să nu poată fi accesate de persoane neautorizate.

Cum asigurăm securitatea? Pentru a menține securitatea prelucrării datelor dvs. personale, folosim mecanisme de stocare și citire a modulelor cookie care nu permit descărcarea de informații sensibile de pe dispozitivul dvs. Transferul oricăror viruși, cai troieni și alți viermi de pe serverele noastre către Dispozitivul dvs. este imposibil.

Ștergerea cookie-urilor și modificarea preferințelor. Autoritatea site-ului web de a stoca și de a obține cookie-uri se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Acest consimțământ este dat atunci când vă configurați browserul sau când accesați site-ul web. Aveți posibilitatea de a vă configura setările în orice moment și în orice mod doriți și de a stabili condițiile de stocare a modulelor cookie. Software-ul standard de navigare web permite în mod implicit plasarea de Cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră terminal. Puteți bloca dumneavoastră însuși în orice moment gestionarea automată a modulelor cookie în setările browserului dumneavoastră. Mai jos veți găsi linkuri către site-urile web ale diferitelor browsere cu instrucțiuni detaliate cu privire la Cookie-uri, inclusiv cum să le ștergeți:

 • Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 • Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 • Marginea – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
 • Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 • Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Dacă dezactivați toate modulele cookie din browserul dvs., nici noi, nici terții nu vom transfera module cookie în browserul dvs. Dacă faceți acest lucru, este posibil să trebuiască să ajustați manual unele preferințe de fiecare dată când vizitați site-ul web, iar unele caracteristici și servicii ar putea să nu funcționeze.

Pentru a vă exercita dreptul de opoziție, care este acordat de RODO, este necesar să vă deconectați de pe toate dispozitivele și să ștergeți cookie-urile de pe acestea. Procesul de actualizare poate dura până la 48 de ore.

INFORMAȚII COMERCIALE – MARKETING & NEWSLETTER

Putem utiliza datele dumneavoastră de contact și informațiile despre activitățile dumneavoastră pe portal pentru a ne promova bunurile și serviciile. Datele prelucrate și reglementările aplicate pe baza consimțământului dumneavoastră sunt întotdeauna reglementate în mod corespunzător. De asemenea, vă oferim posibilitatea de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale în scopuri de marketing și de a vă opune prelucrării datelor dvs. în acest scop. 

Raționamentul pentru activitățile de marketing este în primul rând consimțământul dumneavoastră și interesul legitim al administratorului în promovarea serviciilor. Vă rugăm să rețineți că consimțământul dumneavoastră pentru activitățile de marketing ale administratorului este în întregime voluntar. Vom prelucra datele dumneavoastră în scopuri de marketing atât timp cât nu vă retrageți consimțământul de a primi informații comerciale din partea administratorului.

Serviciile innpro.ro pot include reclame ale terților și link-uri către site-urile acestora. Partenerii publicitari terți pot colecta informații despre dumneavoastră doar atunci când interacționați cu conținutul, reclamele și serviciile lor. 

REVIZUIREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de confidențialitate poate fi modificată sau actualizată de către noi, în special în cazul în care necesitatea sau obligația de a face modificări rezultă dintr-o modificare a legii. Orice modificări importante vor fi publicate pe această pagină și vă vom informa suplimentar despre acestea prin intermediul site-ului nostru web. 

DISPOZIȚII FINALE

Veți primi informații suplimentare despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv răspunsuri la întrebări privind întregul domeniu de aplicare al politicii de confidențialitate, contactând operatorul.